هیئت مدیره کانون

دسته‌بندی: بدون دسته
تاریخ انتشار: شنبه، 31 خرداد 93 در 9:12 قبل از ظهر

هيئت مديره ثبت در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

نام سمت ایمیل تصویر
سیدمحمدرضا مرتضوی رئیس هیات مدیره mortazavi@afratab.com
کاوه زرگران عضو هیات مدیره و دبیرکل zaroffice@yahoo.com

 

نام سمت ایمیل تصویر
محمدرضا هاتفی مینایی نایب رئیس هیات مدیره bastan_zeytoon@yahoo.com
علیرضا مروت پور عضو هیات مدیره a.m_532@yahoo.com
سیدمهدی آثاریان عضو هیات مدیره info@manamacaron.com
ولی اله داودآبادی عضو هیات مدیره md_fp@yahoo.com
میراسلام تیموری عضو هیات مدیره Board@damdaran.ir
بهمن دانایی عضو هیات مدیره bahmandanaii@yahoo.com
احمد آزادمرد عضو هیات مدیره ahmad.azadmard77@gmail.com

 

هيئت مديره ثبت در اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران

نام سمت ایمیل تصویر
سيدمحمدرضا مرتضوي رئیس هیات مدیره mortazavi@afratab.com

كاوه زرگران

عضو هیات مدیره و دبیرکل zaroffice@yahoo.com

 

نام سمت ایمیل تصویر
محمدرضا هاتفی مینایی نایب رئیس هیات مدیره bastan_zeytoon@yahoo.com
فرهاد آگاهی عضو هیات مدیره Farhadaghahi@me.com  
علی شریعتی عضو هیات مدیره Sharooz_khan@yahoo.com
پيمان فروهر عضو هیات مدیره pforoohar@yahoo.com
مجيد پارسايي عضو هیات مدیره mparsaye1@yahoo.com
جمشيد مغازه‌اي عضو هیات مدیره maghazeh.jamshid@gmail.com
محمد میررضوی عضو هیات مدیره teska_t2@yahoo.com

 

مشاوران

بهروز فروتن مشاور عالی کانون behrouz@behrouzforoutan.com