مجلس مصوب کرد

معافیت فرآیندهای تولیدی وخدماتی کشاورزی ازمالیات

دسته بندی: عمومی
تاریخ انتشار: پنجشنبه، 23 دی 95 در 1:07 قبل از ظهر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده بخش کشاورزی از پرداخت مالیات معاف شوند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پنج شنبه مجلس، بند الحاقی به ماده 43 لایحه برنامه ششم توسعه را با 160 رای موافق، 31 رای مخالف و 4 رای ممتنع از 226 نماینده حاضر تصویب کردند.
براساس این بند الحاقی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده بخش کشاورزی مذکور در بند ب ماده یک قانون تجمیع وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی که مشمول معافیت از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیستند با نرخ صفر محسوب شود.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 45 این لایحه را با 188 رای موافق، 12 رای ممتنع ،4 رای مخالف از 226 نماینده حاضر مصوب کردند که بر اساس این مصوبه مجلس، دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه طرح الگوی کشت را برای تمامی نقاط کشور تعریف کرده و در طی سال های برنامه ششم به مورد اجرا گذارد.
همچنین وزارت نیرو موظف است تخصیص آب را مطابق طرح الگوی کشت در اختیار کشاورزان قرار دهد.