مرتضوی بار دیگر به عنوان دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران انتخاب شد

دسته بندی: عمومی
تاریخ انتشار: شنبه، 20 آذر 95 در 10:01 قبل از ظهر

سید محمدرضا مرتضوی، رییس هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی ایران یک بار دیگر  به عنوان دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران انتخاب شد.

به گزارش کانون انجمن های صنایع غذایی ایران به نقل از روابط عمومی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، در مجمع عمومی این تشکل غیردولتی، سید عبدالوهاب سهل آبادی به عنوان رئیس هیأت رئیسه ، سید حسن حسینی به عنوان نائب رئیس اول هیأت رئیسه ، رمضان بهرامی به عنوان نائب رئیس دوم هیأت رئیسه ، سید محمد مرتضوی از اعضای هیأت رئیسه به عنوان دبیرکل و علی محمد زمانی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با حضور آقای ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان ناظر وزارتخانه مذکور و نمایندگان خانه های صمت استان ها در محل دبیرخانه مرکزی این تشکل  برگزار و بعد از رای گیری، اعضای هیات مدیره و بازرس انتخاب شدند.

با توجه به مصوبات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برگزار شده در تاریخ 15/9/1395، هیأت رئیسه منتخب خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در همان روز رأس ساعت 15 در محل قانونی مؤسسه تشکیل جلسه داد و با حضور کلیه ی اعضاء، رسمیت یافت. به منظور تعیین سمت های اعضای هیأت رئیسه رأی گیری به عمل آمد و در نتیجه سید عبدالوهاب سهل آبادی به عنوان رئیس هیأت رئیسه ، سید حسن حسینی به عنوان نائب رئیس اول هیأت رئیسه ، رمضان بهرامی به عنوان نائب رئیس دوم هیأت رئیسه ، سید محمد رضا مرتضوی از اعضای هیأت رئیسه به عنوان دبیرکل و علی محمد زمانی به عنوان خزانه دار انتخاب شدند.

همچنین بیژن پناهی زاده به عنوان بازرس و احمد زارعی بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.