لیست انجمن ها

توضیحات آدرس اینترنتی
انجمن صنفی کارفرمایی صنعت تولید و بسته بندی مواد پروتئینی کشور   ips02166904080@gmail.com
انجمن صنفی آردسازان  http://ardsazaniran.ir
انجمن صنایع گلوکز، نشاسته و مشتقات آن  http://issia.ir
انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی  http://irbwa.com
انجمن صنایع فراورده‌های لبنی  http://ir_dis.org
انجمن صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات  http://iranianacm.com
انجمن صنایع روغنکشی  http://oilepa.com

صفحه 1 از 1، شما در حال تماشای 7 رکورد از مجموع 7 رکورد هستید.